وحیدی پس از افزایش انتقادها از حماسه‌آفرینی خواندن مشارکت هشت درصدی، مجبور شد توییتش را پاک کند

وحیدی پس از افزایش انتقادها از حماسه‌آفرینی خواندن مشارکت هشت درصدی، مجبور شد توییتش را پاک کند

وحیدی پس از افزایش انتقادها از حماسه‌آفرینی خواندن مشارکت هشت درصدی، مجبور شد توییتش را پاک کند

دکمه بازگشت به بالا