بر اساس اتهامات واهی حمید قره حسنلو حکم اعدام و فرزانه قره حسنلو ۲۵ سال حبس گرفت

بر اساس اتهامات واهی حمید قره حسنلو حکم اعدام و فرزانه قره حسنلو ۲۵ سال حبس گرفت

بر اساس اتهامات واهی حمید قره حسنلو حکم اعدام و فرزانه قره حسنلو ۲۵ سال حبس گرفت

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!