ابتلا ۱،۷۰۰ نفر از افراد کاملاً واکسینه به کووید-۱۹ ظرف دو هفته گذشته در انتاریو بخشی از یک روند نرمال است

ابتلا 1،700 نفر از افراد کاملاً واکسینه به کووید-19 ظرف دو هفته گذشته در انتاریو بخشی از یک روند نرمال است

ابتلا ۱،۷۰۰ نفر از افراد کاملاً واکسینه به کووید-۱۹ ظرف دو هفته گذشته در انتاریو بخشی از یک روند نرمال است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا