رسانه های اسرائیلی: بیش از ۳۶۰ نفر در جشنواره موسیقی ۷ اکتبر کشته شده اند

رسانه های اسرائیلی: بیش از 360 نفر در جشنواره موسیقی 7 اکتبر کشته شده اند

رسانه های اسرائیلی: بیش از ۳۶۰ نفر در جشنواره موسیقی ۷ اکتبر کشته شده اند

دکمه بازگشت به بالا