نتانیاهو: اسرائیل پس از پایان جنگ، اداره امنیتی منطقه غزه را بر عهده خواهد گرفت

نتانیاهو: اسرائیل پس از پایان جنگ، اداره امنیتی منطقه غزه را بر عهده خواهد گرفت

نتانیاهو: اسرائیل پس از پایان جنگ، اداره امنیتی منطقه غزه را بر عهده خواهد گرفت

دکمه بازگشت به بالا