نتانیاهو پس از درخواست جاستین ترودو برای خویشتن داری در غزه او را مورد سرزنش قرار داد

نتانیاهو پس از درخواست جاستین ترودو برای خویشتن داری در غزه او را مورد سرزنش قرار داد

نتانیاهو پس از درخواست جاستین ترودو برای خویشتن داری در غزه او را مورد سرزنش قرار داد

دکمه بازگشت به بالا