چهل و چهارمین پارلمان کانادا از روز دوشنبه تحت مقررات واکسن اجباری آغاز به کار می کند

چهل و چهارمین پارلمان کانادا از روز دوشنبه تحت مقررات واکسن اجباری آغاز به کار می کند

چهل و چهارمین پارلمان کانادا از روز دوشنبه تحت مقررات واکسن اجباری آغاز به کار می کند

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا