دولت کانادا دیپلمات چین را پس از تهدید خانواده نماینده محافظه کار چینی‌تبار اخراج می‌کند

دولت کانادا دیپلمات چین را پس از تهدید خانواده نماینده محافظه کار چینی‌تبار اخراج می‌کند

دولت کانادا دیپلمات چین را پس از تهدید خانواده نماینده محافظه کار چینی‌تبار اخراج می‌کند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!