شاهزاده محمد بن سلمان با آنتونی بلینکن در مورد بحران منطقه دیدار کرد

شاهزاده محمد بن سلمان با آنتونی بلینکن در مورد بحران منطقه دیدار کرد

شاهزاده محمد بن سلمان با آنتونی بلینکن در مورد بحران منطقه دیدار کرد

دکمه بازگشت به بالا