شاهزاده رضا پهلوی: بارها اظهار کرده‌ام که نیازی به درگیری نظامی با ایران وجود ندارد

شاهزاده رضا پهلوی: بارها اظهار کرده‌ام که نیازی به درگیری نظامی با ایران وجود ندارد

شاهزاده رضا پهلوی: بارها اظهار کرده‌ام که نیازی به درگیری نظامی با ایران وجود ندارد

دکمه بازگشت به بالا