شاهزاده رضا پهلوی: این جنگ مردم ایران نیست، جنگ خامنه‌ای و پاسداران او با اسرائیل است

شاهزاده رضا پهلوی: این جنگ مردم ایران نیست، جنگ خامنه‌ای و پاسداران او با اسرائیل است

شاهزاده رضا پهلوی: این جنگ مردم ایران نیست، جنگ خامنه‌ای و پاسداران او با اسرائیل است

دکمه بازگشت به بالا