وزیر دفاع اوکراین گفت سربازان ما روش ساقط کردن پهپادهای ایرانی را یاد گرفته اند

وزیر دفاع اوکراین گفت سربازان ما روش ساقط کردن پهپادهای ایرانی را یاد گرفته اند

وزیر دفاع اوکراین گفت سربازان ما روش ساقط کردن پهپادهای ایرانی را یاد گرفته اند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!