دبیر شورای امنیت روسیه برای گفتگو با همتای ایرانی خود درباره اوکراین و «مداخله غرب» به تهران سفر کرده است

دبیر شورای امنیت روسیه برای گفتگو با همتای ایرانی خود درباره اوکراین و «مداخله غرب» به تهران سفر کرده است

دبیر شورای امنیت روسیه برای گفتگو با همتای ایرانی خود درباره اوکراین و «مداخله غرب» به تهران سفر کرده است

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!