پوتین با استقبال از سران حماس و جمهوری اسلامی در مسکو محور ترور و شرارت را تشکیل داد

پوتین با استقبال از سران حماس و جمهوری اسلامی در مسکو محور ترور و شرارت را تشکیل داد

پوتین با استقبال از سران حماس و جمهوری اسلامی در مسکو محور ترور و شرارت را تشکیل داد

دکمه بازگشت به بالا