بانوی اول اوکراین، اولنا زلنسکا، پس از سخنرانی ویدئویی رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، در حین تشویق ایستاده لبخند می زند. REUTERS/Mike Segar

بانوی اول اوکراین، اولنا زلنسکا، پس از سخنرانی ویدئویی رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک 21 سپتامبر 2022، در حین تشویق ایستاده لبخند می زند. REUTERS/Mike Segar

بانوی اول اوکراین، اولنا زلنسکا، پس از سخنرانی ویدئویی رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، در حین تشویق ایستاده لبخند می زند. REUTERS/Mike Segar

دکمه بازگشت به بالا