در حالی که حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد، یک تانک روسی منهدم شده در شهر ایزیوم که اخیراً توسط نیروهای مسلح اوکراین آزاد شده است، در منطقه خارکف، اوکراین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ مشاهده می ود. REUTERS/Gleb Garanich

در حالی که حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد، یک تانک روسی منهدم شده در شهر ایزیوم که اخیراً توسط نیروهای مسلح اوکراین آزاد شده است، در منطقه خارکف، اوکراین در 20 سپتامبر 2022 مشاهده می ود. REUTERS/Gleb Garanich

در حالی که حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد، یک تانک روسی منهدم شده در شهر ایزیوم که اخیراً توسط نیروهای مسلح اوکراین آزاد شده است، در منطقه خارکف، اوکراین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ مشاهده می ود. REUTERS/Gleb Garanich

دکمه بازگشت به بالا