واگن‌های راه‌آهن که در اثر حمله موشکی روسیه نابود شده‌اند در یک پایانه بار، در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین، در خارکف اوکراین در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ دیده می‌شوند. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

واگن‌های راه‌آهن که در اثر حمله موشکی روسیه نابود شده‌اند در یک پایانه بار، در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین، در خارکف اوکراین در 21 سپتامبر 2022 دیده می‌شوند. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

واگن‌های راه‌آهن که در اثر حمله موشکی روسیه نابود شده‌اند در یک پایانه بار، در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین، در خارکف اوکراین در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ دیده می‌شوند. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!