یک افسر پلیس محل حمله موشکی روسیه به ترمینال باری راه آهن را در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین در خارکف اوکراین در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ بازرسی می کند. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

یک افسر پلیس محل حمله موشکی روسیه به ترمینال باری راه آهن را در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین در خارکف اوکراین در 21 سپتامبر 2022 بازرسی می کند. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

یک افسر پلیس محل حمله موشکی روسیه به ترمینال باری راه آهن را در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین در خارکف اوکراین در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ بازرسی می کند. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!