پوتین: تسلیحاتی که غرب به اوکراین ارسال کرده، به طالبان فروخته شده است

پوتین: تسلیحاتی که غرب به اوکراین ارسال کرده، به طالبان فروخته شده است

پوتین: تسلیحاتی که غرب به اوکراین ارسال کرده، به طالبان فروخته شده است

دکمه بازگشت به بالا