ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر بعدی انگلستان انتخاب شد

ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر بعدی انگلستان انتخاب شد

ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر بعدی انگلستان انتخاب شد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!