معاون وزیر خارجه کانادا: برای برخورد با تهدید مزدوران ایران در کانادا باید مرکز مشخصی ایجاد کنیم

معاون وزیر خارجه کانادا: برای برخورد با تهدید مزدوران ایران در کانادا باید مرکز مشخصی ایجاد کنیم

معاون وزیر خارجه کانادا: برای برخورد با تهدید مزدوران ایران در کانادا باید مرکز مشخصی ایجاد کنیم

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!