روسیه می‌گوید اوکراین از موشک‌های طوفان سایه بریتانیا برای حمله به لوهانسک استفاده کرد

روسیه می‌گوید اوکراین از موشک‌های طوفان سایه بریتانیا برای حمله به لوهانسک استفاده کرد

روسیه می‌گوید اوکراین از موشک‌های طوفان سایه بریتانیا برای حمله به لوهانسک استفاده کرد

دکمه بازگشت به بالا