واسیلی ۵۵ ساله هنگام گفتگو با خبرنگاران در کنار جسد یکی از بستگان خود، که به گفته او در بوچا توسط سربازان ارتش روسیه کشته شد، واکنش نشان میدهد. ۲ آوریل ۲۰۲۲

واسیلی 55 ساله هنگام گفتگو با خبرنگاران در کنار جسد یکی از بستگان خود، که به گفته او در بوچا توسط سربازان ارتش روسیه کشته شد، واکنش نشان میدهد. 2 آوریل 2022

واسیلی ۵۵ ساله هنگام گفتگو با خبرنگاران در کنار جسد یکی از بستگان خود، که به گفته او در بوچا توسط سربازان ارتش روسیه کشته شد، واکنش نشان میدهد. ۲ آوریل ۲۰۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا