قتل سامر هاشم زهی نوجوان ۱۵ ساله بلوچ در جمعه خونین زاهدان تائید شد

قتل سامر هاشم زهی نوجوان ۱۵ ساله بلوچ در جمعه خونین زاهدان تائید شد

قتل سامر هاشم زهی نوجوان ۱۵ ساله بلوچ در جمعه خونین زاهدان تائید شد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!