نیروهای عربستان سعودی بعد از درگیری با حوثی‌های یمن در حالت آماده باش هستند

نیروهای عربستان سعودی بعد از درگیری با حوثی‌های یمن در حالت آماده باش هستند

نیروهای عربستان سعودی بعد از درگیری با حوثی‌های یمن در حالت آماده باش هستند

دکمه بازگشت به بالا