انتاریوجدیدترین اخبارکانادا

مدارس تورنتو، منطقه یورک و بخش های دیگری از انتاریو به دلیل بارش برف تعطیل شدند و کلاسها آنلاین برگزار خواهد شد

فهرست کامل مدارس تعطیل شده و وضعیت برگزاری کلاسها در مناطق آموزشی انتاریو

مدارس تورنتو، منطقه یورک و بخش های دیگری از انتاریو به دلیل بارش برف تعطیل شدند و کلاسها آنلاین برگزار خواهد شد

طوفان برف سنگین با بارش بالغ بر ۴۰ سانتیمتر برف در برخی از مناطق باعث شد که بخشی از شوراهای مناطق آموزشی انتاریو روز دوشنبه مدارس را تعطیل کنند. 

در ادامه فهرست کاملی از تعطیلی مدارس که تا به حال به اطلاع رسیده است ارائه می شود:

تورنتو : شورای منطقه آموزش تورنتو (TDSB) می گوید که تمام مدارس برای یادگیری حضوری تعطیل هستند اما یادگیری از راه دور امروز ادامه خواهد داشت. تمامی اتوبوس های مدارس هر دو مناطق آموزشی TDSB و TCDSB امروز سرویس ارائه نخواهند کرد.

شورای آموزش منطقه کاتولیک تورنتو می گوید تمام مدارس برای یادگیری حضوری تعطیل هستند اما یادگیری مجازی ادامه خواهد داشت. مدارس تورنتو، یورک و بخش های دیگر انتاریو بدلیل بارش برف تعطیل و کلاسها آنلاین برگزار شدند

منطقه یورکشورای آموزش منطقه یورک می گوید تمام مدارس تعطیل هستند و اتوبوس ها امروز حرکت نمی کنند. شورای آموزش منطقه یورک گفت که دانش آموزان امروز مشغول یادگیری ناهمگام و غیرهمزمان (asynchronous learning) خواهند بود.

شورای آموزش منطقه کاتولیک یورک می گوید که تمام مدارس تعطیل هستند و اتوبوس ها حرکت نمی کنند. دانش آموزان می‌توانند در یادگیری آنلاین غیرهمزمان شرکت کنند.

منطقه هالتون : شورای آموزش منطقه کاتولیک هالتون می گوید تمامی مدارس امروز به دلیل بارش برف تعطیل هستند و تمام کلاس های حضوری و مجازی نیز لغو شده است.

شورای آموزش منطقه هالتون نیز گفت تمامی مدارس به دلیل بارش برف تعطیل هستند.

منطقه پیل : مسئولان حمل و نقل دانش آموزان منطقه پیل اعلام کردند که تمامی اتوبوس های ارائه کننده خدمات به شورای آموزش منطقه پیل (PDSB) و شورای آموزش منطقه کاتولیک دافرین-پیل (DPCDSB) در ناحیه ۱، ۲ و ۳ امروز به دلیل بارش برف حرکت نمی کنند. مدارس شوراهای آموزش مناطق (PDSB) و (DPCDSB) امروز تعطیل هستند. در حالی که کلاسهای دانش آموزان منطقه آموزشی (DPCDSB) به صورت یادگیری مجازی برگزار خواهد شد، اما تمامی کلاسهای دانش آموزان منطقه آموزشی (PDSB) کاملا لغو شده است. مدارس تورنتو، یورک و بخش های دیگر انتاریو بدلیل بارش برف تعطیل و کلاسها آنلاین برگزار شدند

شورای آموزش منطقه همیلتون-ونت وورث اعلام کرد تمامی کلاسهای حضوری و مراکز مراقبت از کودکان به دلیل بارش برف تعطیل هستند. یادگیری از راه دور نیز امروز در این منطقه تعطیل است.

منطقه دورهام : حرکت تمامی اتوبوس ها در تمامی ناحیه ها در این منطقه آموزشی به دلیل آب و هوای نامساعد لغو شده است. شورای آموزش منطقه دورهام می گوید مدارس ابتدایی کاملا تعطیل هستند و کلاسهای آنلاین نیز برگزار نخواهند شد اما کلاس های دانش آموزان مقطع متوسطه به یادگیری از راه دور منتقل خواهد شد. شورای آموزش منطقه کاتولیک دورهام نیز اعلام کرد که تمام مدارس ابتدایی کاملا تعطیل هستند و دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه به یادگیری آنلاین ادامه خواهند داد.

سایر بخش های انتاریو : شورای آموزش منطقه کاتولیک مان‌اَونیر (MonAvenir) می گوید تمام مدارس تعطیل هستند اما دانش آموزان می توانند از خانه در کلاسهای یادگیری مجازی شرکت کنند.

حرکت تمامی اتوبوس های شهرستان سیمکو نیز به دلیل آب و هوای نامساعد لغو شده است.

شورای آموزش منطقه کاوارتا پاین ریج (Kawartha Pine Ridge) گفت حرکت تمام اتوبوس ها لغو شده است اما مدارس باز هستند.

شورای آموزش منطقه واترلو گفت که تمام کلاسها لغو شده اند و تمام مدارس تعطیل هستند.

شورای آموزش منطقه تریلیوم لیک لندز گفت مدارس تعطیل هستند اما یادگیری از راه دور ادامه خواهد داشت. مدارس تورنتو، منطقه یورک و بخش های دیگری از انتاریو به دلیل بارش برف تعطیل شدند و کلاسها آنلاین برگزار خواهد شد

مدارس تورنتو، منطقه یورک و بخش های دیگری از انتاریو به دلیل بارش برف تعطیل شدند و کلاسها آنلاین برگزار خواهد شد
مدارس تورنتو، منطقه یورک و بخش های دیگری از انتاریو به دلیل بارش برف تعطیل شدند و کلاسها آنلاین برگزار خواهد شد

مدارس کانادا      مدارس کانادا          مدارس کانادا          مدارس کانادا        مدارس کانادا

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا