عکس خامنه‌ای و خمینی برای جلوگیری از پاره شدن توسط دانش آموزان از دیوار مدارس حذف میشود

عکس خامنه‌ای و خمینی برای جلوگیری از پاره شدن توسط دانش آموزان از دیوار مدارس حذف میشود

عکس خامنه‌ای و خمینی برای جلوگیری از پاره شدن توسط دانش آموزان از دیوار مدارس حذف میشود

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!