سناتور لیندسی گراهام به جمهوری اسلامی در رابطه با دخالت در بحران منطقه هشدار داد

سناتور لیندسی گراهام به جمهوری اسلامی در رابطه با دخالت در بحران منطقه هشدار داد

سناتور لیندسی گراهام به جمهوری اسلامی در رابطه با دخالت در بحران منطقه هشدار داد

دکمه بازگشت به بالا