آفریقای جنوبی بار دیگر از دادگاه عالی سازمان ملل خواست تا علیه اسرائیل در جنگ غزه اقدام کند

آفریقای جنوبی بار دیگر از دادگاه عالی سازمان ملل خواست تا علیه اسرائیل در جنگ غزه اقدام کند

آفریقای جنوبی بار دیگر از دادگاه عالی سازمان ملل خواست تا علیه اسرائیل در جنگ غزه اقدام کند

دکمه بازگشت به بالا