ولادیمیر پوتین ظرف چند روز آینده الحاق غیرقانونی چهار منطقه نیمه اشغالی در شرق و جنوب اوکراین را اعلام می کند

ولادیمیر پوتین ظرف چند روز آینده الحاق غیرقانونی چهار منطقه نیمه اشغالی در شرق و جنوب اوکراین را اعلام می کند

ولادیمیر پوتین ظرف چند روز آینده الحاق غیرقانونی چهار منطقه نیمه اشغالی در شرق و جنوب اوکراین را اعلام می کند

دکمه بازگشت به بالا