مردم تبریز شامگاه پنجشنبه در زادروز ستارخان خیابان ها را به تسخیر خود درآوردند

مردم تبریز شامگاه پنجشنبه در زادروز ستارخان خیابان ها را به تسخیر خود درآوردند

مردم تبریز شامگاه پنجشنبه در زادروز ستارخان خیابان ها را به تسخیر خود درآوردند

دکمه بازگشت به بالا