طالبان پس از تسخیر هرات و قندهار

دکمه بازگشت به بالا