مراسم گرامیداشت سالگرد کشته شدگان آبان‌های خونین در چهارگوشه‌های ایران برگزار شد

مراسم گرامیداشت سالگرد کشته شدگان آبان‌های خونین در چهارگوشه‌های ایران برگزار شد

مراسم گرامیداشت سالگرد کشته شدگان آبان‌های خونین در چهارگوشه‌های ایران برگزار شد

دکمه بازگشت به بالا