انتاریوجدیدترین اخبارکانادا

شهردار تورنتو : اولویت‌ها در انتخابات فدرال بودجه حمایتی پاندمی و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل است

شهردار تورنتو از بودجه حمایتی پاندمی و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل به عنوان اولویت‌ها برای انتخابات فدرال پیش رو یادکرد

شهردار تورنتو در معرفی اولویت‌ها برای انتخابات فدرال پیش رو از بودجه حمایتی پاندمی و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل نام برد

جان توری (John Tory) شهردار تورنتو اولویت‌های شهر را با توجه به انتخابات فدرال پیش رو مطرح کرده است و بسیاری از این اولویت‌ها حول محور نیاز به تداوم حمایت دولت در طول دوران پاندمی کووید-۱۹ است. شهردار تورنتو : اولویت‌ها در انتخابات فدرال بودجه حمایتی پاندمی و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل است

شهردار تورنتو : اولویت‌ها در انتخابات فدرال بودجه حمایتی پاندمی و سرمایه‌گذاری در حمل و نقل است
شهردار تورنتو : انتخابات فدرال بودجه حمایتی پاندمی سرمایه‌گذاری در حمل و نقل

اولویت‌های فهرست شده در نامه ارسالی برای سران احزاب در روز جمعه از حزب لیبرال، محافظه‌کار، نیودموکرات و حزب سبز در مورد نحوه برنامه‌ریزی آنها برای رسیدگی و برطرف ساختن این مسائل پیش از انتخابات ۲۰ سپتامبر پرس‌وجو می‌کند.

جان توری صبح جمعه گفت «ما با نیازهای بسیاری مواجه هستیم که کاملاً حاد و بحرانی هستند.» «من صرفاً برای رهبران احزاب مشخص کردم [که] ما می‌خواهیم در مورد برنامه‌های آنها برای تأمین مسکن، سلامت روان، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل [و] بودجه موردنیاز برنامه شروع دوباره ایمن (safe restart) بدانیم.»

شهردار تورنتو گفت قصد ورود به مسائل انتخابات پیش رو را ندارد زیرا طرفدار هیچ حزبی نیست، اما «برای طرح برخی دیدگاه‌ها» در مورد اینکه کدام پلتفرم به شکل بهتری به مسائل شهر می‌پردازد، درنگ نخواهد کرد.

اغلب اولویت‌های مطرح‌شده در فهرست شهردار به مسائل پاندمی مربوط هستند؛ توری می‌گوید شهرداری خواهان تداوم و توسعه شراکت در تأمین بودجه مسائل کووید-۱۹ و همچنین تأمین بودجه اضافی برای حمایت از نیازهای سلامت روان در طول دوران پاندمی است.

جان توری گفت «با تداوم پاندمی و درنتیجه بازنگشتن تعداد جمعیت استفاده‌کننده از سیستم حمل و نقل به وضع عادی ما برای ادامه فعالیت‌های خود از حمایت مالی قاطع [دولت‌های استانی و فدرال] در طول این دوران برخوردار بودیم. ما خواهان تداوم این حمایت‌های مالی هستیم.» «حمایت مالی دولت‌های فدرال و استانی به‌علاوه سایر برنامه‌های حمایتی، در توانمند ساختن ما برای واکنش به‌موقع ما به پاندمی نقش حیاتی داشت. بااین‌حال پاندمی هنوز به پایان نرسیده است و بدیهی است که اثرات مالی پاندمی بر شهر تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.»

فهرست کاملی از اولویت‌ها در ادامه آمده است:

• تداوم تأمین بودجه کمکی عملیات کووید-۱۹؛ مضاعف بر مبلغ ۷۵ میلیون دلار برای ۲۰۲۱ و رقمی بین ۷۰۲ میلیون دلار تا ۱.۵۳۴ تریلیارد دلار در ۲۰۲۲ برای جبران زیان‌های کاهش جمعیت مسافران کمیسیون حمل و نقل تورنتو و کاهش فشارهای تحمیل‌شده بر سیستم پناهگاه‌ها.

• حمایت مالی از برنامه ۲۴ ماهه تأمین مسکن و بازیابی از بی‌خانمانی شهر تورنتو و تغییر اسکان از پناهگاه‌ها به سمت راه‌حل‌های حمایتی دائمی تأمین مسکن برای افرادی که در حال تجربه بی‌خانمانی هستند.

• تداوم سرمایه‌گذاری در سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو با اقدام مشترک به تأمین بودجه در همراهی با شهرداری تورنتو و استان انتاریو با تمرکز بر وسایل نقلیه موردنیاز خطوط مترو تورنتو و تکمیل خطوط حمل و نقل قطار سبک شهری اگلینتون شرقی (Eglinton East LRT) و قطار سبک شهری واترفرانت شرقی (Waterfront East LRT).

• مشارکت در ایجاد یک سیستم مراقبت بهداشت ذهنی نیرومندتر که با توجه به شرایط پاندمی حتی بیشتر از قبل ضرورت دارد، شامل حمایت های موردنیاز برای برطرف کردن معضل بی‌خانمانی و سوءمصرف مواد ازجمله افزایش غم‌انگیز مرگ‌های ناشی از مواد مخدر افیونی (تریاک)

• عمل به تعهدات درزمینه تأمین بودجه برنامه‌های پیشگیری از خشونت در اجتماع توسط دولت فدرال و فراهم کردن ۲۶.۲ میلیون دلار ظرف پنج سال برای برنامه‌ریزی به‌منظور حمایت از اجتماعات محلی و پیشگیری از جرم در تورنتو.

اولویت‌های فهرست شده در نامه ارسالی برای سران احزاب در روز جمعه از حزب لیبرال، محافظه‌کار، نیودموکرات و حزب سبز در مورد نحوه برنامه‌ریزی آنها برای رسیدگی و برطرف ساختن این مسائل پیش از انتخابات ۲۰ سپتامبر پرس‌وجو می‌کند. جان توری صبح جمعه گفت «ما با نیازهای بسیاری مواجه هستیم که کاملاً حاد و بحرانی هستند.» «من صرفاً برای رهبران احزاب مشخص کردم [که] ما می‌خواهیم در مورد برنامه‌های آنها برای تأمین مسکن، سلامت روان، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل [و] بودجه موردنیاز برنامه شروع دوباره ایمن (safe restart) بدانیم.» شهردار تورنتو گفت قصد ورود به مسائل انتخابات پیش رو را ندارد زیرا طرفدار هیچ حزبی نیست، اما «برای طرح برخی دیدگاه‌ها» در مورد اینکه کدام پلتفرم به شکل بهتری به مسائل شهر می‌پردازد، درنگ نخواهد کرد. اغلب اولویت‌های مطرح‌شده در فهرست شهردار به مسائل پاندمی مربوط هستند؛ توری می‌گوید شهرداری خواهان تداوم و توسعه شراکت در تأمین بودجه مسائل کووید-۱۹ و همچنین تأمین بودجه اضافی برای حمایت از نیازهای سلامت روان در طول دوران پاندمی است.

جان توری گفت «با تداوم پاندمی و درنتیجه بازنگشتن تعداد جمعیت استفاده‌کننده از سیستم حمل و نقل به وضع عادی ما برای ادامه فعالیت‌های خود از حمایت مالی قاطع [دولت‌های استانی و فدرال] در طول این دوران برخوردار بودیم. ما خواهان تداوم این حمایت‌های مالی هستیم.» «حمایت مالی دولت‌های فدرال و استانی به‌علاوه سایر برنامه‌های حمایتی، در توانمند ساختن ما برای واکنش به‌موقع ما به پاندمی نقش حیاتی داشت. بااین‌حال پاندمی هنوز به پایان نرسیده است و بدیهی است که اثرات مالی پاندمی بر شهر تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.» فهرست کاملی از اولویت‌ها در ادامه آمده است: • تداوم تأمین بودجه کمکی عملیات کووید-۱۹؛ مضاعف بر مبلغ ۷۵ میلیون دلار برای ۲۰۲۱ و رقمی بین ۷۰۲ میلیون دلار تا ۱.۵۳۴ تریلیارد دلار در ۲۰۲۲ برای جبران زیان‌های کاهش جمعیت مسافران کمیسیون حمل و نقل تورنتو و کاهش فشارهای تحمیل‌شده بر سیستم پناهگاه‌ها. • حمایت مالی از برنامه ۲۴ ماهه تأمین مسکن و بازیابی از بی‌خانمانی شهر تورنتو و تغییر اسکان از پناهگاه‌ها به سمت راه‌حل‌های حمایتی دائمی تأمین مسکن برای افرادی که در حال تجربه بی‌خانمانی هستند.

• تداوم سرمایه‌گذاری در سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو با اقدام مشترک به تأمین بودجه در همراهی با شهرداری تورنتو و استان انتاریو با تمرکز بر وسایل نقلیه موردنیاز خطوط مترو تورنتو و تکمیل خطوط حمل و نقل قطار سبک شهری اگلینتون شرقی (Eglinton East LRT) و قطار سبک شهری واترفرانت شرقی (Waterfront East LRT). • مشارکت در ایجاد یک سیستم مراقبت بهداشت ذهنی نیرومندتر که با توجه به شرایط پاندمی حتی بیشتر از قبل ضرورت دارد، شامل حمایت های موردنیاز برای برطرف کردن معضل بی‌خانمانی و سوءمصرف مواد ازجمله افزایش غم‌انگیز مرگ‌های ناشی از مواد مخدر افیونی (تریاک) • عمل به تعهدات درزمینه تأمین بودجه برنامه‌های پیشگیری از خشونت در اجتماع توسط دولت فدرال و فراهم کردن ۲۶.۲ میلیون دلار ظرف پنج سال برای برنامه‌ریزی به‌منظور حمایت از اجتماعات محلی و پیشگیری از جرم در تورنتو.  جان توری شهردار تورنتو

اخبار تورنتو   اخبار کانادا        اخبار تورنتو   اخبار کانادا    اخبار تورنتو     اخبار کانادا    اخبار تورنتو    اخبار کانادا

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!