انتاریوجدیدترین اخبارکانادا

الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر

پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر گواهی واکسیناسیون را برای تمامی کارکنان الزامی می‌کند

الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر

اداره پلیس تورنتو با اعلام اینکه از ۱۳ سپتامبر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را برای تمامی کارکنان انتظامی که یونیفرم می‌پوشند و کارکنان اداری الزامی خواهد کرد، به شماری از دیگر نهادهای دولتی انتاریو پیوست که طی هفته‌های اخیر سیاست‌های واکسن را تصویب کرده‌اند.

الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از 13 سپتامبر
الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر

به گزارش تهرانتو نیوز ؛

جیمز رِیمر (James Ramer) رئیس پلیس تورنتو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت «اداره پلیس به پشتیبانی و پیروی از توصیه‌های بهداشت عمومی در مورد واکسیناسیون، فاصله‌گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و استفاده از تجهیزات محافظت شخصی علاوه بر سایر احتیاط‌های لازم ادامه می‌دهد و الزامات اجباری جدید مبنی بر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را تحت مسئولیت قانونی اداره پلیس برای وفق دادن شرایط تمامی اعضاء پیرو قانون حقوق بشر در مورد تمامی کارکنان خود پیاده‌سازی خواهد کرد.»

تمامی کارکنان اداره پلیس تورنتو باید وضعیت واکسیناسیون خود را اطلاع دهند و مستندات تزریق واکسن را تا ۱۳ سپتامبر ارائه کنند.

در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط اداره پلیس منتشر شد به راه‌های جایگزین واکسیناسیون مانند انجام منظم تست اجباری کووید-۱۹ مشابه با آنچه سایر سازمان‌ها مطرح کرده بودند هیچ اشاره‌ای نشده است.

اداره پلیس تورنتو به خیل سازمان‌هایی همچون ارگان‌های دولتی انتاریو، چندین شبکه بیمارستانی تورنتو، گروهی از مؤسسات آموزش عالی و باشگاه‌های بزرگ ورزشی می‌پیوندد که در طول چند هفته اخیر سیاست‌های واکسن کووید-۱۹ را به اجرا گذاشته‌اند.

پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر گواهی واکسیناسیون را برای تمامی کارکنان الزامی می‌کند الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر به گزارش تهرانتو نیوز ؛ اداره پلیس تورنتو با اعلام اینکه از ۱۳ سپتامبر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را برای تمامی کارکنان انتظامی که یونیفرم می‌پوشند و کارکنان اداری الزامی خواهد کرد، به شماری از دیگر نهادهای دولتی انتاریو پیوست که طی هفته‌های اخیر سیاست‌های واکسن را تصویب کرده‌اند. جیمز رِیمر (James Ramer) رئیس پلیس تورنتو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت «اداره پلیس به پشتیبانی و پیروی از توصیه‌های بهداشت عمومی در مورد واکسیناسیون، فاصله‌گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و استفاده از تجهیزات محافظت شخصی علاوه بر سایر احتیاط‌های لازم ادامه می‌دهد و الزامات اجباری جدید مبنی بر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را تحت مسئولیت قانونی اداره پلیس برای وفق دادن شرایط تمامی اعضاء پیرو قانون حقوق بشر در مورد تمامی کارکنان خود پیاده‌سازی خواهد کرد.»

تمامی کارکنان اداره پلیس تورنتو باید وضعیت واکسیناسیون خود را اطلاع دهند و مستندات تزریق واکسن را تا ۱۳ سپتامبر ارائه کنند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط اداره پلیس منتشر شد به راه‌های جایگزین واکسیناسیون مانند انجام منظم تست اجباری کووید-۱۹ مشابه با آنچه سایر سازمان‌ها مطرح کرده بودند هیچ اشاره‌ای نشده است. اداره پلیس تورنتو به خیل سازمان‌هایی همچون ارگان‌های دولتی انتاریو، چندین شبکه بیمارستانی تورنتو، گروهی از مؤسسات آموزش عالی و باشگاه‌های بزرگ ورزشی می‌پیوندد که در طول چند هفته اخیر سیاست‌های واکسن کووید-۱۹ را به اجرا گذاشته‌اند.

پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر گواهی واکسیناسیون را برای تمامی کارکنان الزامی می‌کند الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر به گزارش تهرانتو نیوز ؛ اداره پلیس تورنتو با اعلام اینکه از ۱۳ سپتامبر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را برای تمامی کارکنان انتظامی که یونیفرم می‌پوشند و کارکنان اداری الزامی خواهد کرد، به شماری از دیگر نهادهای دولتی انتاریو پیوست که طی هفته‌های اخیر سیاست‌های واکسن را تصویب کرده‌اند. جیمز رِیمر (James Ramer) رئیس پلیس تورنتو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت «اداره پلیس به پشتیبانی و پیروی از توصیه‌های بهداشت عمومی در مورد واکسیناسیون، فاصله‌گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و استفاده از تجهیزات محافظت شخصی علاوه بر سایر احتیاط‌های لازم ادامه می‌دهد و الزامات اجباری جدید مبنی بر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را تحت مسئولیت قانونی اداره پلیس برای وفق دادن شرایط تمامی اعضاء پیرو قانون حقوق بشر در مورد تمامی کارکنان خود پیاده‌سازی خواهد کرد.»

تمامی کارکنان اداره پلیس تورنتو باید وضعیت واکسیناسیون خود را اطلاع دهند و مستندات تزریق واکسن را تا ۱۳ سپتامبر ارائه کنند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط اداره پلیس منتشر شد به راه‌های جایگزین واکسیناسیون مانند انجام منظم تست اجباری کووید-۱۹ مشابه با آنچه سایر سازمان‌ها مطرح کرده بودند هیچ اشاره‌ای نشده است. اداره پلیس تورنتو به خیل سازمان‌هایی همچون ارگان‌های دولتی انتاریو، چندین شبکه بیمارستانی تورنتو، گروهی از مؤسسات آموزش عالی و باشگاه‌های بزرگ ورزشی می‌پیوندد که در طول چند هفته اخیر سیاست‌های واکسن کووید-۱۹ را به اجرا گذاشته‌اند.

پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر گواهی واکسیناسیون را برای تمامی کارکنان الزامی می‌کند الزامی شدن گواهی واکسیناسیون برای تمام کارکنان پلیس تورنتو از ۱۳ سپتامبر به گزارش تهرانتو نیوز ؛ اداره پلیس تورنتو با اعلام اینکه از ۱۳ سپتامبر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را برای تمامی کارکنان انتظامی که یونیفرم می‌پوشند و کارکنان اداری الزامی خواهد کرد، به شماری از دیگر نهادهای دولتی انتاریو پیوست که طی هفته‌های اخیر سیاست‌های واکسن را تصویب کرده‌اند. جیمز رِیمر (James Ramer) رئیس پلیس تورنتو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت «اداره پلیس به پشتیبانی و پیروی از توصیه‌های بهداشت عمومی در مورد واکسیناسیون، فاصله‌گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و استفاده از تجهیزات محافظت شخصی علاوه بر سایر احتیاط‌های لازم ادامه می‌دهد و الزامات اجباری جدید مبنی بر واکسیناسیون کامل در مقابل کووید-۱۹ را تحت مسئولیت قانونی اداره پلیس برای وفق دادن شرایط تمامی اعضاء پیرو قانون حقوق بشر در مورد تمامی کارکنان خود پیاده‌سازی خواهد کرد.»

تمامی کارکنان اداره پلیس تورنتو باید وضعیت واکسیناسیون خود را اطلاع دهند و مستندات تزریق واکسن را تا ۱۳ سپتامبر ارائه کنند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط اداره پلیس منتشر شد به راه‌های جایگزین واکسیناسیون مانند انجام منظم تست اجباری کووید-۱۹ مشابه با آنچه سایر سازمان‌ها مطرح کرده بودند هیچ اشاره‌ای نشده است. اداره پلیس تورنتو به خیل سازمان‌هایی همچون ارگان‌های دولتی انتاریو، چندین شبکه بیمارستانی تورنتو، گروهی از مؤسسات آموزش عالی و باشگاه‌های بزرگ ورزشی می‌پیوندد که در طول چند هفته اخیر سیاست‌های واکسن کووید-۱۹ را به اجرا گذاشته‌اند.  اخبار تورنتو اخبار کانادا اخبار جدید اخبار تورنتو اخبار کانادا اخبار جدید اخبار تورنتو اخبار کانادا اخبار جدید اخبار تورنتو اخبار کانادا اخبار جدید اخبار تورنتو اخبار کانادا اخبار جدید

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!