دانشگاه تورنتو دانشجویان و کارکنان را ملزم به دریافت واکسن کووید-۱۹ میکند

دانشگاه تورنتو دانشجویان و کارکنان را ملزم به دریافت واکسن کووید-19 میکند

دانشگاه تورنتو دانشجویان و کارکنان را ملزم به دریافت واکسن کووید-۱۹ میکند

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!