مقامات آمریکایی انتظار دارند پاسخ اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی محدود باشد

مقامات آمریکایی انتظار دارند پاسخ اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی محدود باشد

مقامات آمریکایی انتظار دارند پاسخ اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی محدود باشد

دکمه بازگشت به بالا