۶ میلیارد دلار از پولهای بلوکه و آزادشده جمهوری اسلامی در پی حمله حماس به اسرائیل توقیف شد

۶ میلیارد دلار از پولهای بلوکه و آزادشده جمهوری اسلامی در پی حمله حماس به اسرائیل توقیف شد

۶ میلیارد دلار از پولهای بلوکه و آزادشده جمهوری اسلامی در پی حمله حماس به اسرائیل توقیف شد

دکمه بازگشت به بالا