امیرعبداللهیان: ناوهای آمریکایی در برابر حمله در شرق مدیترانه آسیب پذیر هستند

امیرعبداللهیان: ناوهای آمریکایی در برابر حمله در شرق مدیترانه آسیب پذیر هستند

امیرعبداللهیان: ناوهای آمریکایی در برابر حمله در شرق مدیترانه آسیب پذیر هستند

دکمه بازگشت به بالا