شبکه بهداشت دانشگاه در حال بررسی مرخصی اجباری و قطع همکاری با کارمندان غیرواکسینه است

شبکه بهداشت دانشگاه در حال بررسی مرخصی اجباری و قطع همکاری با کارمندان غیرواکسینه است

شبکه بهداشت دانشگاه در حال بررسی مرخصی اجباری و قطع همکاری با کارمندان غیرواکسینه است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!