بریتانیا از ایران می خواهد با نفوذ خود مانع گسترش جنگ اسرائیل و حماس شود

بریتانیا از ایران می خواهد با نفوذ خود مانع گسترش جنگ اسرائیل و حماس شود

بریتانیا از ایران می خواهد با نفوذ خود مانع گسترش جنگ اسرائیل و حماس شود

دکمه بازگشت به بالا