ارتش روسیه در تلاش برای کامل کردن تصرف شهر استراتژیک ماریوپل این بار به بندر اودسا حمله کرد

ارتش روسیه در تلاش برای کامل کردن تصرف شهر استراتژیک ماریوپل این بار به بندر اودسا حمله کرد

ارتش روسیه در تلاش برای کامل کردن تصرف شهر استراتژیک ماریوپل این بار به بندر اودسا حمله کرد

دکمه بازگشت به بالا