اوکراین، منطقه ای در کرانه شرقی رودخانه دنیپر نزدیک شهر خرسون را به دست آورده است

اوکراین، منطقه ای در کرانه شرقی رودخانه دنیپر نزدیک شهر خرسون را به دست آورده است

اوکراین، منطقه ای در کرانه شرقی رودخانه دنیپر نزدیک شهر خرسون را به دست آورده است

دکمه بازگشت به بالا