وزیر خارجه اوکراین خواستار افزایش کمک‌ها و مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا شد

وزیر خارجه اوکراین خواستار افزایش کمک‌ها و مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا شد

وزیر خارجه اوکراین خواستار افزایش کمک‌ها و مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا شد

دکمه بازگشت به بالا