دبیرکل سازمان ملل متحد: مرگ غیرنظامیان غزه نشان‌دهنده اشتباهی در عملیات اسرائیل است

دبیرکل سازمان ملل متحد: مرگ غیرنظامیان غزه نشان‌دهنده اشتباهی در عملیات اسرائیل است

دبیرکل سازمان ملل متحد: مرگ غیرنظامیان غزه نشان‌دهنده اشتباهی در عملیات اسرائیل است

دکمه بازگشت به بالا