دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل: غزه یک کابوس زنده پر از عذاب، اندوه و ناامیدی است

دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل: غزه یک کابوس زنده پر از عذاب، اندوه و ناامیدی است

دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل: غزه یک کابوس زنده پر از عذاب، اندوه و ناامیدی است

دکمه بازگشت به بالا