کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست پلیس امنیت اخلاقی را منحل کند

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست پلیس امنیت اخلاقی را منحل کند

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست پلیس امنیت اخلاقی را منحل کند

دکمه بازگشت به بالا