سیامک و باقر نمازی با میانجیگیری قطر و سوئیس از زندان ایران آزاد شدند

سیامک و باقر نمازی با میانجیگیری قطر و سوئیس از زندان ایران آزاد شدند

سیامک و باقر نمازی با میانجیگیری قطر و سوئیس از زندان ایران آزاد شدند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!