آمریکا ۷ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی را در واکنش به سرکوب اعتراضات مردمی ایران تحریم کرد

آمریکا ۷ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی را در واکنش به سرکوب اعتراضات مردمی ایران تحریم کرد

آمریکا ۷ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی را در واکنش به سرکوب اعتراضات مردمی ایران تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!