آمریکا حمایت خود را از توقف بشردوستانه در تلاش برای آزادی گروگان‌های حماس اعلام کرد

آمریکا حمایت خود را از توقف بشردوستانه در تلاش برای آزادی گروگان‌های حماس اعلام کرد

آمریکا حمایت خود را از توقف بشردوستانه در تلاش برای آزادی گروگان‌های حماس اعلام کرد

دکمه بازگشت به بالا